​​Social Bolig Service​​​

Social Bolig Service​​

Opgaver i private hjem

Vi udfører, i tæt samarbejde med kommunen eller pårørende, opgaver i private hjem hvor borgeren er blevet socialt udsat eller efter alvorlig sygdom ikke har formået at vedligeholde hjemmet.

Nedenstående er eksempler på opgaver vi har stor erfaring i at udføre:

  • Oprydning
  • Sortering og bortkørsel af affald
  • Totalrengøring af boligen
  • Sprøjtning for utøj
  • Sortering og vask af tøj
  • Reparation og køb af nyt indbo
  • Opbevaring af indbo
  • Vinduespudsning
Social Bolig Service​​
Social Bolig Service​​