​​Ejendomsservice

Ejendomsservice

SONTEX tilbyder ejendomsservice som typisk omfatter rengøring og vedligeholdelse inden for følgende områder

  • Opgange:
    Trappevask, flader, kældergang, festlokaler, vaskeri m.m.
  • Fortove
  • Parkeringspladser
  • Gårdpladser
  • Grønne arealer
  • Snerydning
  • Saltning
Ejendomsservice
Ejendomsservice